SEO report of gotel.sk

Gotel

gotel.sk
Firma netspace poskytuje internetové pripojenie v mestach Detva, Hrinova, Ziar nad hronom.

 Language

Declared Language Code
Sk-SK
Detected Language Code
sk

 SSL checking

HTTPS
not used

 Content Report

Number of letters:
84
Number of words:
18
Number of sentences:
2
Average words per sentences:
9
Number of syllables:
29
Syllables in words
28
Average syllables in words:
1.61
Number of words in first three syllables:
5
Percentage of word / syllables:
27.78

 Readability

Readablitiy
 • Flesch–Kincaid Grade Level: 6.90
 • lesch Reading Ease: 61.40
 • Coleman Liau Index: 11.70
 • Automated Readability Index (ARI): 5.00
 • Dale–Chall Readability: 10.00
 • SMOG Index: 12.00
 • Spache Readability: 3.00
 • Words not in Dale-Chall easy-word list: 14
 • Words not in Spache easy-word list: 14

 Important Meta Datas

Meta Title
Gotel
Meta Description
Firma netspace poskytuje internetové pripojenie v mestach Detva, Hrinova, Ziar nad hronom.
Meta Keywords
internet Detva, internet Hriňová, internet Očová, internet Cibulka, Optická televízia Detva, internet v detve, netspace detva, internet, detva, ziar,ziar nad hronom,počítače,oprava pc,pc,digitálna televízia,optika, internet, televízia, , detva

 Other Meta datas:

 • Name:
  Content: text/html; charset=UTF-8
 • Name: generator
  Content: WordPress 3.5
 • Name: google-site-verification
  Content: 4XkfKSEgDY6-LE0-M8cmJgmANS4NZYG69VtxIYyvkR0
 • Name: description
  Content: Firma netspace poskytuje internetové pripojenie v mestach Detva, Hrinova, Ziar nad hronom.
 • Name: keywords
  Content: internet Detva, internet Hriňová, internet Očová, internet Cibulka, Optická televízia Detva, internet v detve, netspace detva, internet, detva, ziar,ziar nad hronom,počítače,oprava pc,pc,digitálna televízia,optika, internet, televízia, , detva, Hriòová, optika, optický, vysokorýchlostný, širokopásmový, bezdrôtový, inštalácia, káblovka, stabilný, bezpeènostné systémy, bezpeènostný systém, Biele Vody, Detvianska Huta, Hradná, Èechánky, Zvolenská Slatina, Látky, Kriváò, Krivec, Oèová, Klokoè, Pieš, bezdrôtovo, Slatinské Lazy, Víg¾aš, Dúbravy, Korytárky, Stožok, Podkriváò, Kostolná, Ho¾cov Majer, Hriòovej, Detve, Areál PPS, PPS group, tablet, alarm, notebook, alarmy, wifi, kamerové systémy, kamerový systém, notebooku, poèítaèe, notebooky, inštalácie

 Html Elements

 • <div> : 20
 • <a> : 11
 • <link> : 11
 • <script> : 9
 • <meta> : 5
 • <li> : 5
 • <img> : 4
 • <ul> : 2
 • <style> : 2
 • <font> : 1
 • <p> : 1
 • <h2> : 1
 • <html> : 1
 • <title> : 1
 • <body> : 1
 • <head> : 1
 • <header> : 1

 Html Classes

 • <clear> : 2
 • <fb-like> : 1
 • <entrycontent> : 1
 • <hentry> : 1
 • <format-standard> : 1
 • <category-nezaradene> : 1
 • <navigation> : 1
 • <body-bottom> : 1
 • <by> : 1
 • <rightpan> : 1
 • <alignright> : 1
 • <alignleft> : 1
 • <status-publish> : 1
 • <post> : 1
 • <it> : 1
 • <current> : 1
 • <maincont> : 1
 • <wrapperbg> : 1
 • <blog> : 1
 • <header-menu> : 1
 • <bodycontent> : 1
 • <home> : 1
 • <post-1> : 1
 • <leftpanel> : 1
 • <body-bg> : 1
 • <type-post> : 1

 Links

We found a total of 10 different links.
External dofollow links:
3
Internal dofollow links:
7

External dofollow

Number of External dofollow links: 3

 • Href: /
  Count: 1
 • Href: /groups/74608339204/
  Count: 1
 • Href: /download/TeamViewer_Setup_sk.exe
  Count: 1

Internal dofollow

Number of Internal dofollow links: 7

 • Href: index.php
  Title: Netspace
  Count: 1
 • Href: /
  Title: Novinky
  Count: 1
 • Href: /
  Title: Internet
  Count: 1
 • Href: /
  Title: Cenník
  Count: 1
 • Href:
  Title: Kontakty
  Count: 1
 • Href: /
  Count: 2
 • Href: /
  Title: Spustenie Webu
  Count: 1

Mistakes

otel.sk, grotel.sk, rotel.sk, gfotel.sk, fotel.sk, gvotel.sk, votel.sk, gcotel.sk, cotel.sk, gbotel.sk, botel.sk, gyotel.sk, yotel.sk, ghotel.sk, hotel.sk, gnotel.sk, notel.sk, gtel.sk, goitel.sk, gitel.sk, goktel.sk, gktel.sk, goltel.sk, gltel.sk, gotel.sk, gtel.sk, goptel.sk, gptel.sk, go9tel.sk, g9tel.sk, go0tel.sk, g0tel.sk, goel.sk, gotrel.sk, gorel.sk, gotfel.sk, gofel.sk, gotgel.sk, gogel.sk, gothel.sk, gohel.sk, gotyel.sk, goyel.sk, got5el.sk, go5el.sk, got6el.sk, go6el.sk, gotl.sk, gotewl.sk, gotwl.sk, gotesl.sk, gotsl.sk, gotel.sk, gotl.sk, gotedl.sk, gotdl.sk, gotefl.sk, gotfl.sk, goterl.sk, gotrl.sk, gote3l.sk, got3l.sk, gote4l.sk, got4l.sk, gote.sk, gotelp.sk, gotep.sk, gotelo.sk, goteo.sk, gotel.sk, gote.sk, goteli.sk, gotei.sk, gotelk.sk, gotek.sk, gotelm.sk, gotem.sk, gotel..sk, gote..sk

More Sites

 • Title: Credit Vyapaar
 • Description:
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Google Font API
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript
   • Php (Hypertext Preprocessor)
 • Title: - Thurston County Homes
 • Description:
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • CMS
   • Wordpress CMS
  • CDN
   • BootstrapCDN
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Font Awesome
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Iframe
   • Javascript
   • jQuery
   • Php (Hypertext Preprocessor)
   • Pingback
   • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Title:
 • Description:
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • Analytic
   • Google Analytics
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Google Font API
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript
   • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Title: Soft Skill Training | Interview |Job Assistance |Personality Development Public Speaking Corporate Training Counselling & Coaching English Speaking NLP
 • Description:
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • Social
   • Facebook Box
  • Other
   • Carousel
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript
   • Php (Hypertext Preprocessor)
 • Title: ?????????????????????????
 • Description:
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • CMS
   • Wordpress CMS
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Google Font API
   • Gravatar
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript
   • jQuery
   • Php (Hypertext Preprocessor)
   • Pingback
 • Title: Koelho Studio
 • Description:
 • Sites loading time: 2461
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Javascript total size: 303.26KB
 • CSS total size: 33.74KB
 • Image total size: 5.51MB
 • Total size: 7.30MB
 • Tech:
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Title: small credit s.r.o. - Sprva pohledvek
 • Description: Sprva pohledvek
 • Sites loading time: 2561
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Javascript total size: 54.72KB
 • CSS total size: 31.11KB
 • Image total size: 112.16KB
 • Total size: 308.38KB
 • Tech:
  • CMS
   • Wordpress CMS
  • Analytic
   • Google Analytics
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Google Font API
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript
   • jQuery UI
   • Php (Hypertext Preprocessor)
   • Pingback
   • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • Title: Engineers 4 Equity. Expanding diversity and equity in Engineering
 • Description: We are dedicated to catalyzing a cultural shift towards inclusive innovation in America.
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • Analytic
   • Google Analytics
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Google Font API
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript
 • Title: Not set
 • Description:
 • Sites loading time: 43747
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Javascript total size: 8.10KB
 • CSS total size: 0.00B
 • Image total size: 0.00B
 • Total size: 8.77KB
 • Tech:
  • Other
   • Javascript
 • Title: Raise The Bar
 • Description: null
 • Internet Protocol (IP) address:
 • Tech:
  • Analytic
   • Google Analytics
  • Other
   • CSS (Cascading Style Sheets)
   • Google Font API
   • Html (HyperText Markup Language)
   • Html5
   • Javascript